ARC

  

Arc


ARC Concessionària d'Obres i Serveis està especialitzada en equipaments municipals en règim de concessió administrativa i es caracteritza per la capacitat d'oferir als seus clients un servei integral que engloba el disseny, el finançament, la construcció i la gestió d’instal·lacions públiques. A partir de la concessió, ARC s’encarrega de la construcció dels equipaments -amb o sense explotació- per a les diferents administracions, així com d'un finançament ajustat als seus pressupostos. Amb aquest sistema, és la concessionària la qual assumeix el deute de la construcció repercutint-la a través de quotes periòdiques, de manera que no incideix comptablement en el capítol d’inversions ni computa en els ràtios d’endeutament de l’administració corresponent.
 
ARC ha desenvolupat projectes de construcció i gestió de centres esportius (piscines, poliesportius, wellness i spas), culturals (biblioteques i teatres) així com centres socials. El seu àmbit d’actuació s’estén per tot el territori nacional i ofereix una resposta adequada a les necessitats de les administracions, a través d'un servei que engloba totes les fases del projecte.
 
Els procediments que aplica ARC, en la projecció i gestió d’infraestructures, són extensibles a qualsevol tipus de municipi o ciutat. En aquest sentit, es generen nombrosos avantatges gràcies a una major eficiència i una gestió professional en la prestació de serveis públics.