Concesions

  
L’àrea de concessions de GRUP TAU ICESA està organitzada segons el seu àmbit d’actuació i activitat en equipaments
municipals, judicials, aparcaments i mercats. L’objectiu és oferir una solució a les necessitats d’instal·lacions i infraestructures dels municipis. Aquesta divisió de negoci està integrada per diverses empreses i societats participades que ofereixen línies d’activitat independents sota l’objectiu comú de prestar un servei global que inclou la construcció, el finançament i la gestió de les infraestructures.
 
ARC Concessionària d’Obres i Serveis està especialitzada en instal·lacions municipals en règim de concessió administrativa. Es dedica a financiar, construir i gestionar centres esportius, culturals i socials coordinant totes les àrees d’actuació necessàries per a la posada en marxa de projectes integrals.
 
SOCOGISA se centra en el finançament, la construcció, l’explotació i la conservació de tres edificis judicials promoguts per l’administració catalana, concretament en la modalitat de dret de superfície mitjançant arrendament.
 
PAR-MER Aparcaments i Mercats ofereix serveis integrals de promoció, construcció, gestió i manteniment d’aparcaments i mercats municipals, en règim de concessió administrativa i dret de superfície.