Construcció
Prefabricats
PAR
 
  
 

TAU ICESA és una empresa constructora, fundada l’any 1979, amb una sòlida presència al sector d’obra civil i edificació. A l’àmbit d’edificació, TAU ICESA realitza tot tipus de construccions, equipaments públics i habitatge residencial. En obra civil, inclou tot tipus d’obres d’infraestructures. Els seus clients són, indistintament, administracions públiques i sector privat.

TAU ICESA té uns avantatges competitius basats en un equip humà qualificat, excel·lència tècnica i constant innovació en cada projecte. La companyia està formada per més de 400 professionals amb una àmplia experiència i disposa d’un important parc de maquinària d’obra pública. Amb clara vocació de creixement, les delegacions de Catalunya, Andalusia i zona Centre permeten executar obres en un radi geogràfic en constant expansió.

L’esperit d’innovació i l’exigència per garantir la màxima qualitat impliquen una classificació de contractista àmplia. Així mateix, TAU ICESA està acreditada per l'ISO 9001 Sistemes de Gestió de Qualitat, ISO 14001 Sistemes de Gestió Mediambiental, i OHSAS 18001 Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals.