Construcción
TAU ICESA
Prefabricados
PAR

PAR

  

Arc


PAR, Panell Arquitectònic Resistent, és una empresa especialitzada en sistemes constructius industrialitzats. La seva tecnologia pròpia de panells de formigó prefabricat li permet resoldre l’execució de façanes, forjats i cobertes d’una forma ràpida. El model de construcció industrialitzat de PAR està basat en una planificació detallada, el que permet reduir els períodes d’execució. PAR intervé en cada d’una de les fases del projecte, tant el disseny com l’execució de l’obra, el que genera una major garantia d’eficàcia.

Entre els principals avantatges del sistema industrialitzat de
PAR destaca una clara definició del projecte, control de pressupost i un planning ajustat d’obra. Respecte a l’execució és possible realitzar façanes geomètriques més complexes, minimització de residus, absència de fissures, alt nivell d’aïllament tèrmic i acústic, disminució de riscos laborals i acabats uniformes de qualitat.

El sistema constructiu industrialitzat de PAR té el Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT) atorgat per l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja de Madrid. El document homologa i acredita els panells arquitectònics utilitzats per
PAR en la construcció d’edificis.