Promoció
INVERFOST
Lloguer
VISOREN
Oficines
BARONDA FUTUR

VISOREN

  
Visoren http://www.visoren.es


VISOREN promou, construeix i gestiona sobre sòl dotacional -mitjançant concessió administrativa- habitatges socials en règim de lloguer amb unes condicions d’accés econòmiques i avantatjoses.

VISOREN permet als municipis impulsar l’oferta d’habitatges de lloguer per a joves, habitatges tutelats per a majors i residències d’estudiants. La missió, mitjançant una gestió eficient, és crear rendibilitat de la inversió privada al servei de les Administracions Públiques amb projectes de finalitat social.

VISOREN proposa una nova fórmula que garanteix la qualitat d’obra i servei, així com el manteniment integral d'habitatges sostenibles. La iniciativa empresarial afavoreix les administracions, que es beneficien de la construcció d'habitatges socials sense deute financer, la qual cosa els permet destinar els seus recursos a altres infraestructures de béns i serveis socials.

VISOREN és una de les empreses i entitats promotores d'habitatge adherides al Registre d'Entitats Promotores d'Habitatge Protegit afavorit per la Diputació de Barcelona com a instrument d'impuls a l'habitatge, la qual cosa l'acredita com a companyia idònia per gestionar aquest tipus de promocions. La confiança que ha rebut VISOREN per part de les institucions públiques reforça constantment la seva presència al sector.

En l’actualitat, la companyia, pionera en aquest segment de concessió administrativa, disposa d'un total de 22 promocions adjudicades a tot el territori espanyol i els seus objectius preveuen l'adjudicació de 3.500 habitatges fins a 2012.