Modo:  
Promoció
INVERFOST
Lloguer
VISOREN
Patrimonio

BARONDA FUTUR

 BARONDA FUTUR té com objectiu reutilitzar i rendibilitzar patrimoni públic d'edificis emblemàtics, industrials o històrics, mitjançant la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de centres polifuncionals així com les seves zones annexes.

BARONDA FUTUR inicia la seva etapa empresarial amb la rehabilitació d'una antiga fàbrica de ceràmica situada en el municipi d'Esplugues de Llobregat, a Barcelona, que combina conceptes d'espai públic i privat, convertint-lo en un centre integral pioner a Catalunya. La rehabilitació inclou elements d'arquitectura sostenible i conserva els elements més característics de l'immoble fent possible la preservació d'un patrimoni industrial.

Aquest nou concepte, que integra també l'explotació i la conservació de l'àrea industrial i el seu entorn, constitueix una millora general en l'oferta de serveis de divulgació cultural, docents i comercials. BARONDA FUTUR dissenya cada projecte en funció del municipi i l'espai on està ubicat per obtenir el màxim rendiment social, cultural i econòmic.

BARONDA FUTUR crea, administra, gestiona i coordina espais per a usos culturals, administratius, comercials i esportius. En matèria de cultura, les instal·lacions acullen espais dedicats a la docència, a l'art, tecnològics i d'investigació. Els espais comercials disposen de serveis complementaris, públics i privats. El disseny de les dotacions esportives i les zones exteriors està vinculat directament amb l'edificació.