Promoció
INVERFOST
Lloguer
VISOREN
Oficines
BARONDA FUTUR

Inmobiliari

  


L’àrea immobiliària de GRUP TAU ICESA es desenvolupa en tres línies de negoci: promoció, lloguer i oficines. A través d’empreses pròpies i participades s’ha especialitzat en la promoció d’habitatges de primera residència, habitatges socials en règim de lloguer i centres polifuncionals que integren serveis públics i privats.

GRUP TAU ICESA adquireix o gestiona sòl a mitjà i llarg termini, i n’aconsegueix en el seu procés un increment del valor després d’una gestió professional que inclou entre altres fases la de la urbanització. En tots els casos s’incorporen els elements més avantguardistes, l'ús racional de l’energia i un servei diferenciat de qualitat. Són projectes de caràcter residencial o social pensats per fer realitat les demandes actuals de la ciutadania.

INVERFOST centra la seva activitat al sector de la promoció i venda d’habitatges, lliures i protegits en primera residència propera a grans nuclis de població. L’activitat inclou el desenvolupament, disseny i comercialització d’habitatges a terra d’ús residencial.

VISOREN (Habitatges Socials en Renda) promou, construeix i gestiona sobre sòl públic habitatges socials en règim de lloguer per a joves, habitatges tutelats per a gent gran i residències d’estudiants.

BARONDA FUTUR té per objecte la construcció i explotació d’obres públiques de centres polifuncionals. El primer d'aquests espais -que uneix complements públics i privats- s’aixeca en Esplugues de Llobregat, a Barcelona, on s'han creat àrees diferenciades que comprenen usos docents i artístics, d'investigació, tecnològics, d'administració i comercials.