Medi Ambient

  
La divisió mediambiental de GRUP TAU ICESA neix d’una cultura empresarial inspirada en els reptes del 
desenvolupament sostenible i la voluntat d’oferir serveis mediambientals a les administracions com són els projectes de gestió integral de residus com a valor imprescindible de competitivitat en els concursos públics.
 
Els sistemes de gestió de GRUP TAU ICESA promouen millores que disminueixen la generació de residus, fomentant el reciclatge i especialment la reutilització dels materials després del seu primer ús. Es fixen objectius de qualitat i ambientals, que assegurin el compliment de la legislació vigent, que redueixin l'impacte derivat de totes les seves actuacions, que prioritzin la prevenció sobre la correcció i que promoguin en tot moment un ús racional dels recursos.
 
CORA TERRA s’especialitza en la gestió, tractament i reciclatge de residus. Els seus experts emprenen, entre altres projectes, la descontaminació de sòls afectats per nitrats i la recuperació de residus industrials. Aquesta societat s’encarrega també de la construcció i explotació de la incineradora de Mataró, a Barcelona, complex mediambiental que donarà servei a trenta municipis de la comarca del Maresme.